Akredytacje prasowe

Zainteresowane osoby prosimy o przedstawienie listu od redaktora naczelnego lub wydawcy potwierdzającego tożsamość dziennikarza reprezentującego redakcję. Podczas odbioru identyfikatora każdy dziennikarz, fotograf lub fotoreporter musi okazać ważną legitymację prasową. Proces przyjmowania wniosków rozpoczynamy 1 czerwca 2020 a zgłoszenia prosimy przesyłać na adres media@sztf.pl do 23 listopada 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.